TRANG CHỦ CÁC LỚP HỌC BÀI HỌC QUA VIDEO BÀI HÁT TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN
Tin tức » LEVEL 4 - NGỮ PHÁP VÀ KĨ NĂNG CƠ BẢN 17.02.2019 03:49
ẢNH - TƯ LIỆU HỌC TẬP BỔ TRỢ
Bài nghe số 8 - Lớp Kids Level 4 (chiều thứ bảy)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 14.11.2016 18:27
Các con nghe lại bài trên lớp và làm nốt những bài còn lại nhé
Xem tiếp...
Bài nghe số 6 - Lớp Kids Level 4 (Phase 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 25.10.2016 22:51
Đây là bài số 6. Các con nghe lại bài đã làm trên lớp và làm nốt những bài còn lại nhé
Xem tiếp...
Bài nghe số 5 - Lớp Kids Level 4 (Phase 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 18.10.2016 03:23
Đây là bài số 5. Các con nghe lại các bài trên lớp và làm nốt các bài còn lại nhé.
Xem tiếp...
Bài nghe số 3 - Lớp Kids Level 4 (Phase 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 20.09.2016 16:48
Đây là bài nghe số 3. Các con cần nghe lại các bài trên lớp và làm nốt những bài còn lại ở nhà nhé.
Xem tiếp...
Bài đọc ngữ pháp - Lớp Kids Level 4 (phase 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 13.09.2016 02:31
Đây là bài đọc phần ngữ pháp các con mới học trong tuần. Các con cần đọc bài này ít nhất 3 lần trong tuần tới để có thể nắm vững thì quá khứ đơn nhé.
Xem tiếp...
Bài nghe số 2 - Lớp Kids Level 4 (phase 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 30.08.2016 02:01
Đây là toàn bộ bài nghe số 2. Các con nghe lại các bài đã nghe trên lớp và làm nốt những bài còn lại nhé
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 4 - Lesson 11
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 28.05.2016 17:26
Đây là toàn bộ bài nghe cho Unit 4 trong sách Pupil's book của các con
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 4 - Lesson 9-10
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 13.05.2016 17:27
Đây là toàn bộ phần nghe cho Unit 3 trong sách Pupil's book của các con.
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 4 - Lesson 6
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 26.04.2016 21:34
Đây là phần nghe trên lớp cho Unit 2 trong sách Pupil's book của các con.
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 4 - Lesson 2
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 14.03.2016 21:28
Đây là phần nghe cho bài số 2 của các con. Chú ý làm toàn bộ bài tập còn lại trong sách Activity book và trên tờ bài tập được phát nhé các con.
Xem tiếp...

Những video tiếng anh hay cho bé
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Không có gì quý hơn độc lập, tự do!
Bác Hồ
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 9,10,11,12,13,14
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 12
L4-Phonics and Reading - Buổi số 7
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 12
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 11
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 12
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 11
L4-Phonics and Reading - Buổi số 6
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 10
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 11
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 8
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 30,31.32
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 7
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 10
L4-Phonics and Reading - Buổi số 5
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 9
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 10
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 29
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 6
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 28
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 9
L4-Phonics and Reading - Buổi số 4
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 8
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 09
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 26,27
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 5
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 8
L4-Phonics and Reading - Buổi số 3
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 7
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 08
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 25
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 7
L4-Phonics and Reading - Buổi số 2
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 6
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 07
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 24
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 6
L4-Phonics and Reading - Buổi số 1
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 5
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 06
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 3,4 

Dành cho Quảng Cáo
HỆ THỐNG WEBSITE CỦA NHÓM
Waystoenglish.com là Website chính của nhóm.
Website được hình thành vào tháng 9/2006 với mục tiêu hỗ trợ hệ thống các lớp học, tạo môi trường thuận lợi giúp học viên có thể học và thực hành tiếng anh một cách có hiệu quả, đồng thời là nơi cung cấp một số tài liệu cần thiết cho quá trình học và luyện thi.

Trang nhất   |   Waystoenglish.com   |   Thông tin giáo viên   |   Địa chỉ - Điện thoại
Copyright ® 2006: Waystoenglish.Com - Waystoenglish.net
Waystoenglish là Website được thiết kế nhằm bổ trợ cho lớp học tại nhà của cô Huyền
và nhóm giảng viên ĐHNN-ĐHQG Hà nội tại số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn