TRANG CHỦ CÁC LỚP HỌC BÀI HỌC QUA VIDEO BÀI HÁT TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN
Tin tức » LEVEL 7 - PHONICS AND SPEAKING - THỨ 5 17.02.2019 03:58
ẢNH - TƯ LIỆU HỌC TẬP BỔ TRỢ
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 29.06.2017 10:13
Bài tập của các con đây nhé. Chúng ta chuẩn bị kết thúc khóa học, cảm ơn các bạn đã chăm chỉ.
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 23.05.2017 23:23
Hôm nay chúng ta kết thúc truyện zorro, các bạn cố gắng tập cẩn thận nhé. Nhìn chung, kết thúc truyện, lớp mình cũng đã tiến một bước khác tốt. Cảm ơn các con đã cố gắng.
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 09.05.2017 15:49
Bài tập của lớp mình đây nhé!
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 04.05.2017 00:47
Bài tập của lớp mình đây nhé
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 04.05.2017 00:46
Bài tập của lớp mình đây nhé
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 16.04.2017 00:30
Bài tập của chúng ta đây nhé các bạn. Tuần này các bạn cần tra từ vựng chapter 2,3 sau đó đọc và quay clip chapter 1.2 nhé.
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 03.04.2017 19:05
Đây là bài tập của lớp mình, các bạn nhớ đọc phần từ vựng và phần đầu tiên của truyện nhé.
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 03.04.2017 19:01
Bài tập của chúng ta buổi số 6 đây các bạn nhé
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 4,5
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 14.03.2017 08:03
Bài của tuần này là chúng ta có thêm 8 trang truyện cần tập. Các bạn quay clip từ đầu đến hết trang số 16 nhé. Bài khó nên phải tập cẩn thận, phần hơi cũng sẽ phải cố vì đọc dài.
Xem tiếp...
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 3
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 02.03.2017 23:37
Bài tập của lớp mình đây nhé. Thầy liên tục nhắc lại phần ngữ âm để các bạn mới có thể luyện tập nên các con ở nhà tập phần ngữ âm cẩn thận cho thầy. Tuần này chúng ta đọc 8 trang đầu truyện Beauty and the Beast và quay clip.
Xem tiếp...
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 2
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 26.02.2017 15:07
Bài tập của các bạn đây nhé, thầy đã cố gắng up lên sớm để các bạn tập đây.
Xem tiếp...

Những video tiếng anh hay cho bé
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Cho dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!
Bác Hồ
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 9,10,11,12,13,14
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 12
L4-Phonics and Reading - Buổi số 7
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 12
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 11
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 12
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 11
L4-Phonics and Reading - Buổi số 6
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 10
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 11
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 8
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 30,31.32
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 7
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 10
L4-Phonics and Reading - Buổi số 5
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 9
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 10
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 29
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 6
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 28
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 9
L4-Phonics and Reading - Buổi số 4
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 8
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 09
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 26,27
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 5
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 8
L4-Phonics and Reading - Buổi số 3
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 7
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 08
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 25
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 7
L4-Phonics and Reading - Buổi số 2
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 6
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 07
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 24
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 6
L4-Phonics and Reading - Buổi số 1
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 5
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 06
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 3,4 

Dành cho Quảng Cáo
HỆ THỐNG WEBSITE CỦA NHÓM
Waystoenglish.com là Website chính của nhóm.
Website được hình thành vào tháng 9/2006 với mục tiêu hỗ trợ hệ thống các lớp học, tạo môi trường thuận lợi giúp học viên có thể học và thực hành tiếng anh một cách có hiệu quả, đồng thời là nơi cung cấp một số tài liệu cần thiết cho quá trình học và luyện thi.

Trang nhất   |   Waystoenglish.com   |   Thông tin giáo viên   |   Địa chỉ - Điện thoại
Copyright ® 2006: Waystoenglish.Com - Waystoenglish.net
Waystoenglish là Website được thiết kế nhằm bổ trợ cho lớp học tại nhà của cô Huyền
và nhóm giảng viên ĐHNN-ĐHQG Hà nội tại số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn