TRANG CHỦ CÁC LỚP HỌC BÀI HỌC QUA VIDEO BÀI HÁT TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN
Tin tức » LEVEL 6 - KỸ NĂNG TỔNG HỢP CHO BÉ 10-12 TUỔI 17.02.2019 04:14
ẢNH - TƯ LIỆU HỌC TẬP BỔ TRỢ
Bài nghe Review 1 - Lớp Kids Level 6 (phase 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 27.09.2016 03:49
Đây là bài nghe số 1 và 2 của bài review nhé
Xem tiếp...
Bài nghe số 4 - Lớp Kids Level 6 (phase 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 20.09.2016 16:45
Đây là toàn bộ bài nghe số 4. Phân các con cần làm ở nhà là các bài 5, 6, 7 nhé
Xem tiếp...
Bài nghe số 3 - Lớp Kids Level 6 (phase 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 30.08.2016 01:54
Đây là toàn bộ bài số 3. Trên lớp đã hoàn thành bài tập 1 đến 4. Ở nhà các con cần làm các bài từ 5 đến 7 nhé
Xem tiếp...
Bài tập nghe số 1- lớp level 6 (phase 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 09.08.2016 20:21
Đây là bài số 1 trong sách nghe của các con. Ở lóp đã làm từ bài 1 đến bài 3. Các con làm bài 4 đến 7 ở nhà nhé
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 6 (phase 2) - Lesson 8
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 02.01.2016 20:26
Bài tập cho handout Review 2 cô đã phát trên lớp đây nhé. Ngoài ra các con nhớ hoàn thành handout Quiz Unit 2, và Unit 3, và nhớ làm bt Reading 6, kèm theo bài viết để nộp và bài nói để trình bày trên lớp nhé.
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 6 (phase 2) - Lesson 7
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 28.12.2015 22:55
File nghe này dành cho cả bài tập 5 và 6 nhé các con.
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 6 (phase 2) - Lesson 4
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 09.12.2015 17:29
Ngoài bài nghe, ngữ pháp và đọc (bài 4), các con còn phải chuân bị một bài nói về A day out, và viết một bài cũng chủ đề đó theo bài mẫu trong sách Reading and writing nhé.
Xem tiếp...
Lớp Kids Level 6 (phase 2) - Lesson 3
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 07.12.2015 22:32
Đây là bài nghe trên handout bài tập về nhà nhé các con
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Các bài cuối
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 23.11.2015 16:26
Đây là bài nghe cho phần cuối của Unit 7, Unit 8 và Let's review nhé các con.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 5 (part 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 26.10.2015 05:22
Các con làm nốt bài nghe số 7 nha. Nhớ thu âm gửi bài đọc cuối tờ Review số 2 cho cô giáo nữa nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 5 (part 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 25.10.2015 05:15
Các con làm hết bài nghe Lesson 6 trên handout, ko làm Lesson 7, để lại cho buổi khác nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 5 (part 1)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 15.10.2015 21:53
Các con cần làm Lesson A and B trong sách Workbook và nhớ lấy file zip bài speaking, kể chuyện Doraemon rồi thu âm gửi cho cô giáo nhé. Nhớ dùng thì quá khứ đơn nha.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Review Units 3&4
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 07.10.2015 17:07
Các con cần làm bài tập Listening cho toàn bộ handout đã được phát và nhớ thu âm bài nói về My exciting holiday nhé. Gửi cho cô cả hình vẽ đã hoàn thành trên lớp nha.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 4 (part 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 30.09.2015 16:42
Các con cần luyện âm lại và đọc để thu âm. Các mẹ gửi cho cô bản thu tốt nhất nhé. Ngoài ra toàn bộ bài tập nằm trên 2 handout, gồm 3 bài nghe và rất nhiều bài về thì Quá khứ đơn. Các mẹ nhắc con làm đủ bài trước khi đến lớp nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 4 (part 1)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 26.09.2015 06:56
Các con cần hoàn thành bài tập lesson A trong sách Workbook và bài tập ngữ pháp trên handout về thì hiện tại tiếp diễn nhé. Dưới đây là bài nghe về nhà trên handout Movers Test.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 3 (part 3)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 21.09.2015 22:54
Tuần này các con cần hoàn thành Lesson E trong sách Workbook và có 2 handout bài tập. Các con chú ý làm hết số lượng bài theo yêu cầu nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 3 (part 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 16.09.2015 20:15
Các con cần làm hết lesson B, C, D trong sách Workbook và toàn bộ handout bài nghe về nhà nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 3 (part 1)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 14.09.2015 19:39
Các con cần luyện đọc lại hai bài trên lớp, trong lesson A, nhé. Làm bài tập Lesson A trong sách Workbook và bài tập trên các handout 16 và 17. Bố mẹ nhắc con làm bài giúp cô giáo nha. Cảm ơn các bố/mẹ!
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Review Units 1 and 2
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 09.09.2015 20:41
Bài này không có bài tập nghe về nhà, do đó các con cần ôn lại các bài đã nghe trên lớp và nhớ luyện âm theo bài số 3 trên handout Phonics nhé.
Xem tiếp...
Lớp KIDS Level 6 - Unit 2 (part 2)
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 07.09.2015 17:32
Đây là phần nghe cho các lessons C, D, E của Unit 2 và bài tập về nhà. Các mẹ đang cân nhắc cho bé vào lớp liên lạc với cô Huyền qua điện thoại hoặc Facebook https://www.facebook.com/vuthingochuyen để lấy file bài tập về nhà cho bé nghe thử nhé.
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Những video tiếng anh hay cho bé
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ, Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ, Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ, Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 9,10,11,12,13,14
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 12
L4-Phonics and Reading - Buổi số 7
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 12
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 11
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 12
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 11
L4-Phonics and Reading - Buổi số 6
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 10
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 11
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 8
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 30,31.32
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 7
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 10
L4-Phonics and Reading - Buổi số 5
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 9
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 10
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 29
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 6
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 28
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 9
L4-Phonics and Reading - Buổi số 4
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 8
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 09
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 26,27
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 5
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 8
L4-Phonics and Reading - Buổi số 3
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 7
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 08
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 25
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 7
L4-Phonics and Reading - Buổi số 2
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 6
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 07
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 24
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 6
L4-Phonics and Reading - Buổi số 1
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 5
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 06
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 3,4 

Dành cho Quảng Cáo
HỆ THỐNG WEBSITE CỦA NHÓM
Waystoenglish.com là Website chính của nhóm.
Website được hình thành vào tháng 9/2006 với mục tiêu hỗ trợ hệ thống các lớp học, tạo môi trường thuận lợi giúp học viên có thể học và thực hành tiếng anh một cách có hiệu quả, đồng thời là nơi cung cấp một số tài liệu cần thiết cho quá trình học và luyện thi.

Trang nhất   |   Waystoenglish.com   |   Thông tin giáo viên   |   Địa chỉ - Điện thoại
Copyright ® 2006: Waystoenglish.Com - Waystoenglish.net
Waystoenglish là Website được thiết kế nhằm bổ trợ cho lớp học tại nhà của cô Huyền
và nhóm giảng viên ĐHNN-ĐHQG Hà nội tại số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn