TRANG CHỦ CÁC LỚP HỌC BÀI HỌC QUA VIDEO BÀI HÁT TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN
Tin tức » LEVEL 4 - KIDS PHONICS - NGỮ ÂM (8-10 TUỔI) 17.02.2019 04:29
ẢNH - TƯ LIỆU HỌC TẬP BỔ TRỢ
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 32 - Buổi cuối
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 15.08.2016 06:47
Đây là bài luyện tập cuối cùng của giai đoạn 2 với phần cuối truyện Cinderella, Lớp mình chuyển lên Level 5 từ thứ 5 ngày 18/8/2016. Chúng ta sẽ tăng cường từ vựng và thêm kỹ năng đọc hiểu ngoài kỹ năng luyện âm và luyện đọc nhé.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 31
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 08.08.2016 06:19
Đây là bài tập buổi số 15/16 buổi của giai đoạn 2.Bài tập cần luyện tập của các bạn là truyện Cinderella từ trang số 1 đến trang số 17 nhé !
Lớp mình nốt thứ 5 tới là kết thúc giai đoạn 2. Bố mẹ tiếp tục cho con theo giai đoạn sau buổi tới tiếp tục đăng ký và đóng học phí giai đoạn tiếp theo trên lớp ạ.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 30
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 24.07.2016 17:05
Tiếp theo là phần luyện đọc ở nhà của các con. Các con nhớ ôn tập từ mới đã học trên lớp, tra từ mới của truyện. Tùy vào sức của mình, các con tự chon đọc 8 trang hoặc 12 trang đầu tiên của truyện nhé.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 29
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 18.07.2016 20:16
Tiếp theo là bài luyện tập ở nhà buổi học số 29 của lớp. Hôm nay các bạn kết thúc nốt truyện Beauty and the Beast để chuyển sang truyện mới. Các bạn cố gắng học từ và đọc từ nhiều lần giúp thầy.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 28
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 11.07.2016 23:57
Tiếp theo là bài tập buổi 28 của chúng ta. Bài hôm nay các bạn cần tra từ và đọc đến hết trang 19 của truyện Beauty and the Beast. Đến tuần sau chúng ta sẽ hoàn thành truyện. Bài học dài hơn khó hơn đòi hỏi chúng ta cố gắng hơn. Và chính vì cố gắng nên sau vài tuần nữa, khi đọc bài bình thường chúng ta sẽ thấy bài đó rất dễ.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 27
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 11.06.2016 18:39
Đây là bài luyện tập buổi số 27 của các con. Chúng ta nghỉ hè từ 12/6/2016 đến 1/7/2016. Sang tháng 7 chúng ta lại học bình thường. Buổi học đầu tiên của chúng ta trong tháng 7 là ngày 07/07/2016 nhé. Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 26
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 03.06.2016 07:18
Đây là phần luyện tập truyện tiếp theo của các con, cố gắng nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 25
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 01.06.2016 06:15
Tiếp theo là phần luyện tập truyện Beauty and the Beast của các bạn. Truyện của chúng ta khó, nhiều từ mới nên thầy rất hi vọng các bạn cố gắng nhiều hơn, tra từ, tập đọc và quay clip gửi thầy nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 24
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 24.05.2016 19:24
Tiếp theo là bài luyện tập của các bạn buổi số 24. Các con chịu khó tra từ, đọc từ nhiều lần theo phiên âm sau đó mới tập và quay clip nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 23
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 17.05.2016 23:20
Đây là bài tập ở nhà của lớp mình, các con cố gắng tập nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 22
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 06.05.2016 22:08
Tiếp theo là phần luyện tập của lớp mình. Các bạn chú ý tra từ điển và tập từ thật nhiều nhé. Trình độ khó lên đòi hỏi sự chăm chỉ nhiều hơn.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 21
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 04.05.2016 21:01
Đây là bài luyện tập tuần thứ 21 của các con. Tuần này chúng ta vẫn đang thi học kỳ 2 nên chúng ta chỉ cần đọc 3 trang. Sau khi thi xong, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình nhé. Các bạn nhớ tra từ mới, tập đọc từ theo phiên âm. Giai đoạn này chúng ta phát triển từ vựng nên sẽ vất vả hơn chút. Khi nào lượng từ tăng đủ, chúng ta sẽ chuyển sang giao tiếp, khi đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 20
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 27.04.2016 18:04
Các bạn cố gắng tra từ mới và tập đọc từ theo phiên âm nhiều nhé. Bài của chúng ta hôm nay sẽ khó hơn vì chúng ta tiếp tục nâng lên một level mới
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 19
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 21.04.2016 23:35
Tiếp theo là bài luyện tập của lớp mình, các bạn chú ý đọc từ vựng và hoàn thành bài tập đọc Ali Baba and 40 thieves nhé
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 18
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 12.04.2016 06:52
Bài số 18 của lớp mình đây nhé, thầy up lên chậm vì cần thời gian cho các con tự tra từ và tập đọc từ trước. Giờ có clip, các con cố găng nghe xem mình đọc từ sau khi tra đã đúng chưa nhé và tập đọc bài. Các con chỉ cần quay đoạn 2 thôi chứ chưa cần quay từ đầu đến cuối nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 17
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 04.04.2016 06:22
Tiếp theo là giai đoạn 2 của lớp. Giai đoạn này, các con sẽ tập trung và việc phát triển từ vựng, khả năng tự luyện tập, tra từ vựng và tập đọc theo chiều sâu. Bởi vậy, thầy đã hướng dẫn và yêu cầu các con các công việc cần làm ghi trong vở. Bố mẹ để ý giúp con ạ !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 16
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 25.03.2016 07:10
Hôm nay là buổi cuối cùng của lớp Kids Level 4 - Speaking giai đoạn 1. Sau 4 tháng, đánh giá của thầy về sự cố gắng học tập của các con rất cao. Cảm ơn các con đã tham gia học tiếng anh với thầy.
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 15
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 19.03.2016 07:28
Đây là bài tập ở nhà buổi số 15 của các con. Tuần sau là các con kết thúc giai đoạn 1. Các bố mẹ nếu cho cho học tiếp giai đoạn 2 thì liên hệ với thầy ạ !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 14
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 13.03.2016 21:04
Hôm nay là các con đã hết buổi học số 14 trên tổng số 16 buổi của giai đoạn 1. Các con đã có thể tự tra từ theo từ điển đọc từ theo phiên âm khá tốt. Chuẩn bị cho giai đoạn 2, thầy đã gửi thông báo nhận xét chung tình hình học tập của lớp và thông tin nội dung học giai đoạn 2. Các bố mẹ đọc thông báo của thầy nhé !
Xem tiếp...
Bài luyện tập thêm ở nhà của các bạn lớp luyện nói tốt tiếng anh - Bài 13
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng: 05.03.2016 00:11
Bài hôm nay các con ngoài học ngữ âm, các con nâng phần đọc và học từ lên level 2. Ở trình độ này, bài đọc sẽ dài hơn và khó hơn cả về âm và lượng từ, vì vậy các bố mẹ chú ý cho các con tập nhiều hơn ạ.
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Những video tiếng anh hay cho bé
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Dụng nhân như dụng mộc
Khổng Tử
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 9,10,11,12,13,14
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 12
L4-Phonics and Reading - Buổi số 7
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 12
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 11
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 12
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 11
L4-Phonics and Reading - Buổi số 6
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 10
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 11
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 8
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 30,31.32
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 7
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 10
L4-Phonics and Reading - Buổi số 5
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 9
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 10
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 29
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 6
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 28
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 9
L4-Phonics and Reading - Buổi số 4
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 8
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 09
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 26,27
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 5
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 8
L4-Phonics and Reading - Buổi số 3
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 7
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 08
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 25
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 7
L4-Phonics and Reading - Buổi số 2
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 6
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 07
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 24
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 6
L4-Phonics and Reading - Buổi số 1
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 5
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 06
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 3,4 

Dành cho Quảng Cáo
HỆ THỐNG WEBSITE CỦA NHÓM
Waystoenglish.com là Website chính của nhóm.
Website được hình thành vào tháng 9/2006 với mục tiêu hỗ trợ hệ thống các lớp học, tạo môi trường thuận lợi giúp học viên có thể học và thực hành tiếng anh một cách có hiệu quả, đồng thời là nơi cung cấp một số tài liệu cần thiết cho quá trình học và luyện thi.

Trang nhất   |   Waystoenglish.com   |   Thông tin giáo viên   |   Địa chỉ - Điện thoại
Copyright ® 2006: Waystoenglish.Com - Waystoenglish.net
Waystoenglish là Website được thiết kế nhằm bổ trợ cho lớp học tại nhà của cô Huyền
và nhóm giảng viên ĐHNN-ĐHQG Hà nội tại số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn