TRANG CHỦ CÁC LỚP HỌC BÀI HỌC QUA VIDEO BÀI HÁT TIẾNG ANH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN
Tin tức » A Video A Day - The best way to learn 23.01.2019 18:54
ẢNH - TƯ LIỆU HỌC TẬP BỔ TRỢ
Các bài hát đáng yêu phù hợp với lứa tuổi 7-9
Kids | English| Tiếng Anh | Trẻ em| Luyện Thi | IELTS | TOEIC - Ngày đăng:18.08.2015 17:58

Xem hình
Mình lựa một số bài hát dễ hát, tiết tấu và âm điệu quen thuộc để BiBi hát theo, mình add vào đây để các bố mẹ cho con nghe và  hát theo nhé. Những bài hát này sẽ cần dùng đến trên lớp học nên nếu các con nghe và hát theo nhiều thì sẽ rất tốt. Mình đã lựa những bài hát có phụ đề luôn để bố mẹ có thể tham gia cùng các con.
Link đây cả nhà nhé: Click here

Nếu bạn dùng trên điện thoại thì có một số bài không hiển thị do youtube chưa convert cho điện thoại.

Dưới đây là lyrics bài hát "When can I see you again":

When can we do this again?
When can I see you again?
When can we do this again?
When can I see you again?
When can we do this again?
When can I see you again?

Switch on the sky and the stars glow for you
Go see the world 'cause it's all so brand new
Don't close your eyes 'cause your future's ready to shine
It's just a matter of time, before we learn how to fly
Welcome to the rhythm of the night
There's something in the air you can't deny
It's been fun but now
I've got to go
Life is way too short to take it slow
But before I go and hit the road I gotta know, 'til then,

When can we do this again?
Oh oh oh oh
When can I see you again?
Oh oh oh oh
When can we do this again?
Oh oh oh oh
I gotta know, when can I see you again?
(When can I see you again?)

Joined at the hip, yeah your sidekick needs you
Life is a trip and the road map leads you
Look all around at the mountains you haven't climbed
It's just a matter of time, before we learn how to fly
Welcome to the rhythm of the night
There's something in the air you can't deny
It's been fun but now I've got to go
Life is way too short to take it slow
But before I go and hit the road I gotta know, 'til then,

When can we do this again?
Oh oh oh oh
When can I see you again?
Oh oh oh oh
When can we do this again?
Oh oh oh oh I
 gotta know, When can I see you again?

Don't close your eyes 'cause your future's ready to shine
It's just a matter of time, before we learn how to fly
Welcome to the rhythm of the night
There's something in the air you can't deny
So let me know before I wave goodbye When can I see you again?

Oh oh oh oh
When can we do this again?
Oh oh oh oh
When can I see you again?
Oh oh oh oh
When can we do this again?
Oh oh oh oh
Yeah, it's been fun but now I've got to go
Life is way too short to take it slow
But before I go and hit the road
Tell me when When can I see you again?
When can I see you again?
Tell me when When can I see you again?Phạm Thanh Sơn (Theo Youtube)


Những bản tin khác:Những video tiếng anh hay cho bé
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Danh vi lớn , không mang lấy mãi.
Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi.
Quyền thế lớn, không nên giữ lấy mãi
Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.
Vương Dương Minh
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 9,10,11,12,13,14
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 12
L4-Phonics and Reading - Buổi số 7
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 12
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 11
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 12
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 11
L4-Phonics and Reading - Buổi số 6
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 10
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 11
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 8
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 30,31.32
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 7
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 10
L4-Phonics and Reading - Buổi số 5
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 10
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 9
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 10
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 29
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 14,15,16
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 6
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 28
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 9
L4-Phonics and Reading - Buổi số 4
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 9
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 8
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 09
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 26,27
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 13
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 5
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 8
L4-Phonics and Reading - Buổi số 3
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 8
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 7
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 08
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 25
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 7
L4-Phonics and Reading - Buổi số 2
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 7
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 6
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 07
Level 7 - Bài luyện tập ở nhà buổi số 24
Level 4 - GĐ 2 - Bài tập buổi số 6
L4-Phonics and Reading - Buổi số 1
LEVEL 3 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 6
Level 2 - GĐ2 - Bài luyện tập số 5
Level 1 GĐ4 - Bài luyện tập số 06
LEVEL 7 - GĐ 1 - Bài tập về nhà buổi số 11,12
Kids Level 5 - GD3 - Bài tập buổi số 3,4 

Dành cho Quảng Cáo
HỆ THỐNG WEBSITE CỦA NHÓM
Waystoenglish.com là Website chính của nhóm.
Website được hình thành vào tháng 9/2006 với mục tiêu hỗ trợ hệ thống các lớp học, tạo môi trường thuận lợi giúp học viên có thể học và thực hành tiếng anh một cách có hiệu quả, đồng thời là nơi cung cấp một số tài liệu cần thiết cho quá trình học và luyện thi.

Trang nhất   |   Waystoenglish.com   |   Thông tin giáo viên   |   Địa chỉ - Điện thoại
Copyright ® 2006: Waystoenglish.Com - Waystoenglish.net
Waystoenglish là Website được thiết kế nhằm bổ trợ cho lớp học tại nhà của cô Huyền
và nhóm giảng viên ĐHNN-ĐHQG Hà nội tại số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn